Verrassende portretten

Verrassende portretten is een intergenerationeel project waarbij de kinderen op een speelse manier in contact komen met ouderen.

 

Hoe werkt Verrassende portretten?

 

De opstart van de activiteit is half september en verloopt hoofdzakelijk in klasverband. Daarnaast zijn er ook elk individuele deelnemers.

Jaarlijks worden er tussen de 300 en 450 portretten ingeleverd, waarbij een leerling van kleuter- of basisonderwijs een oudere portretteerd. Elke jaar nemen er scholen, vanuit de drie netten, deel. Niet elke Molse school neemt jaarlijks deel.

Uit de ingediende kunstwerken wordt een selectie gemaakt van een dertig portretten. Deze kunstenaars krijgen een prijs en worden, samen met de modellen op een prijsuitreiking met receptie, in de bloemetjes gezet.

De geselecteerde kunstwerken worden een maand tentoongesteld in het lokaal dienstencentrum Ten Hove, vervolgens een maand in de gangen van cc 't Getouw en zijn verder in het jaar te bewonderen in de gangen van het woon- en zorgcentrum Ten Hove.

Met dit project halen we regelmatig de kranten en RVT maakte, in 2015, van de 10de editie een warme reportage. Een greep uit de voorbije edities.

 

 

 

 

VZW MOLSHOOP

De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd te:

Sint Apollonialaan 125 2400 Mol

Contact: landergeyzen@hotmail.com