Coming World Remember Me

Coming World Remember Me of CWxRM

 

 

 

 

Het project Coming World Remember Me of CWxRM is een project van kunstenaar Koen Vanmechelen en vzw Kunst in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Hun doelstelling is om in 2018 een land-artinstallatie van 600 000 beeldjes te creëren op het niemandsland van de frontzone rond Ieper.

600 000 beeldjes in klei – één beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem. Het project is een maatschappelijk statement voor vrede: op een plek waar honderd jaar geleden de bloedigste oorlog uit onze geschiedenis werd uitgevochten, komt nu een rustgevende reflectieplek waar heel veel mensen rust zullen vinden.

Ook Molshoop zette mee de schouders onder dit project en ging in maart 2015 ijverig aan het kleien.

 

Dog tag

Elke meter en peter, en in Mol waren we met 1000, ontvingen een ‘certificaat van deelname’. Elk certificaat bevatte een dogtag, een soldatenidentiteitsplaatje van metaal, met daarop een stempel van het project. Op de tweede dog tag, die na het bakken aan je beeldje wordt vastgemaakt, komt dan de naam van de meter of peter en de naam van een slachtoffer uit de ‘Namenlijst’ die wordt opgesteld door het ‘In Flanders Field Museum’ in Ieper. Zo verbindt het project het verleden met het heden. Het certificaat bevat ook een notitieboekje met daarin wat uitleg over het project, enkele persoonlijke notitieblaadjes en een bladwijzer met uitleg over het goede doel.

 

 

VZW MOLSHOOP

De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd te:

Sint Apollonialaan 125 2400 Mol

Contact: landergeyzen@hotmail.com